Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Ds 2017:39 : E-Kirja


Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Ds 2017:39 : - none pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2017
TEKIJÄ: none
ISBN: 9789138246627
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 11,3

SELITYS:

Enligt förslagen i Ds:n skulle kuratorers legitimerade yrkestitel bli hälso- och sjukvårdskurator. Syftet med förslaget är främst att öka patientsäkerheten och grunden för legitimationen föreslås bli en yrkesexamen för hälso- och sjukvårdskuratorer. En sådan examen bedöms kunna leda till en mer nationellt likformig kompetens bland kuratorer och att kuratorskompetensen bättre kan anpassas till yrket.Föreslår också en övergångsbestämmelse för redan yrkesverksamma kuratorer om de genomgått en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har varit yrkesverksamma i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning.Kuratorlegitimationen skulle innebära att även kuratorer i privat verksamhet omfattas av reglerna om skyldighet att föra journal, en skyldighet de inte omfattas av i dag. Legitimation för kuratorer skulle på så vis föra med sig att den vård som patienter får av yrkesgruppen blir mer patientsäker och av högre kvalitet, oavsett i vilken verksamhetsform den bedrivs.Köp ditt eget exemplar och ta del av förslagen i sin helhet!

...årdskuratorer (Ds 2017:39) 11 dec 2017. Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian ... PDF Yttrande över remissen Legitimation för hälso- och ... ... . Vårdförbundet tillstyrker förslaget om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Yttrande över remissen Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Ds 2017:39 . Malmö högskola har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och vill anföra följande. Vi instämmer i förslaget att införa legitimation för kuratorer inom hälso - och sjukvård med den yrkestitel utredar ... PDF sjukvårdskuratorer (Ds 2017:39) Legitimation för hälso ... ... . Vi instämmer i förslaget att införa legitimation för kuratorer inom hälso - och sjukvård med den yrkestitel utredaren föreslagit. Remiss Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Se fler liknande nyheter: Dela med dig: Fler nyheter från Regeringen. Pressträff om nya åtgärder för medier och statligt finansierade kulturinstitutioner med anledning av; Tillfälligt höjt tak i a-kassan från dag 101 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39. I denna promemoria förslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso-och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso-och sjukvårdskurator. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom ds 2017 Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 169 kr och snabb leverans. | Adlibris Ds 2017:39 Legitimation för hälso-och sjukvårdskuratorer Socialdepartementet . Promemorians huvudsakliga innehåll ... för hälso- och sjukvårdskuratorer. En sådan examen innebär att kompetensen hos yrkesgruppen bättre kan anpassas till yrket och bli mer nationellt likformig....