Hávamál : den Höges sång E-Kirja


Hávamál : den Höges sång - none pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2017
TEKIJÄ: none
ISBN: 9789197882941
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 10,57

SELITYS:

”Jag råder dig, Loddfavner, men råd må du taga;du får fördel, om du följer dem, de bli goda att begagna.”Hávamál, eller den höges sång, sägs vara ord från Oden själv. Det är en av de mest omtyckta dikterna från den poetiska Eddan, och kanske det verk som betyder mest för moderna hedningar. I Hávamál finner vi nämligen levnadsråd, om såväl hur vi ska uppträda mot gäster som i mer andliga spörsmål. Men det handlar inte om svartvita förbud eller påbud, eller hot om straff. Det är helt enkelt levnadsråd. Vi hoppas att denna bok kan bidra till en ökad förståelse för den forna seden, eller asatron, och vara ett stöd i vardagslivet för den som vill leva efter seden i nutid.Mimers Källas Förlag har tidigare gett utOrd om sed – hedniska betraktelser vid dagens början, På gudarnas stigar och Forn sed i nutid.

...erna från den poetiska Eddan, ... En jämförelse mellan den isländska släktsagan "Hravnkel Frösgodes saga" och eddadikten "Hávamál" ("Den höges sång") ... Havamal : den Höges sång - Översättning Erik Brate ... ... . Eleven redogör för sagans handling och anknyter flera olika skeden till strofer från "Hávamál". Hávamál, 'den höges sång', är en eddadikt, vari flera dikter och diktfragment, som innehållit tänkespråk, blivit sammanfattade; Müllenhoff ("Deutsche altertumskunde", 5, s. 250 ff.) urskiljer sex delar.. Första delen innehåller praktiskt kloka levnadsregler, i vilka mod, försiktighet och mannavett är de egenskaper, som i fr ... Diktarna: Den Höges sång (Hávamál) ... . 250 ff.) urskiljer sex delar.. Första delen innehåller praktiskt kloka levnadsregler, i vilka mod, försiktighet och mannavett är de egenskaper, som i främsta rummet prisas och åtskilliga betraktelser ... 2017, Häftad. Köp boken Havamal : den Höges sång hos oss! Hávamál, den höge berättar, hans visdom, den höges sång. Den är sammansatt av dikter där den första delen är Gestaþáttur (en slags levnadsregler) och är den som är mest känd. I pjäsen visas interaktion mellan den forna visdomen från Hávamál och nutidens vardagsbekymmer. den som äga vill en annan egendom eller liv! Sällan liggande ulv ett lårstycke får eller sovande man seger. Hávamál - Den höges sång Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan . Publicerad 21.9.11. Hávamál - Den höges sång Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan . Publicerad 23.11.11. Klicka: ... Nu är den Höges sång sjungen. i den Höges sal, gagnrik för människors söner, gagnlös för jättars söner. Tack den, som sjöng! Tack den, som kan! Njut gott, den som begrep! Lyckliga de, som lyssnat! Kommentarer: En Galder är en magisk sång, en besvärjelse som sjungs. Ordet galning kommer kanske från en shaman i trans som sjunger ......