Synen på djuren. Del 1: Hästen E-Kirja


Synen på djuren. Del 1: Hästen - Jeanette Theland pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2013
TEKIJÄ: Jeanette Theland
ISBN: 9789197861618
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 8,10

SELITYS:

Hur vi ser på hästen i dag, påverkas av många saker. Det handlar om egna, personliga erfarenheter och intressen, men också om hur samhället i stort förhåller sig till hästen och allt som är förknippat med den. Det förhållningssätt vi har till hästen i dag påverkas av vår kulturhistoria. När staten ger skattelättnader för friskvård, men undantar ridsport, så kan det förstås ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Det fanns en tid när hästen framför allt var en statussymbol för furstar och kungligheter eller välbeställda officerare och ridningen var en "rikemanssport". Den kunskapen lever kvar i vår kultur och påverkar vårt sätt att tänka och i förlängningen också vårt sätt att fatta beslut.När reklamen använder hästen för att kommunicera med oss, oavsett om det är ryttaren som rider in i solnedgången eller travhästen som mullrar fram genom stadens gator, spelar den på känslomässiga och i många fall omedvetna mentala föreställningar som vi har. För även om vi inte har ett individuellt och personligt förhållande till hästar, ingår vi i ett samhälle som är och har varit starkt influerat av allt som hästen står för och det har satt djupa spår.Samtidigt är vi inne i en stark förändringsfas där vårt förhållande till hästen omformas. Hästarna är många i dagens Sverige och de personer som lyckas undvika möten med hästar helt och hållet är lätträknade. Hästen och stallet har gått från att vara mannens domän till att bli kvinnans och det stöper om relationerna.Relationerna mellan människa och häst antar allt mer karaktären av vänskapsrelationer. Mönstret liknar det som relationerna mellan människa-hund har genomgått.Vi börjar se på hästen som en individ med rätt till ett egenvärde, oavsett om vi kan använda den för våra syften eller ej. Relationen till hästen har genom tiderna präglats av stor komplexitet och ett ofta dualistiskt motsatsförhållande. Vi har beundrat den för dess skönhet, styrka och mod, men vår behandling av den har ofta varit av rakt motsatt karaktär. Den har många gånger varit sinnebilden för frihet, likväl har vi ägnat mycket tid åt att tämja och behärska den och det har skrivits hyllmeter efter hyllmeter med böcker om hur man helst bör göra. Detta är inte en sådan bok.

...t ha varit alltmer marginaliserad, något som mest ansetts på väg att försvinna ur kulturlivet, har religionen blivit en viktig realitet på gott och ont ... Boktipset - Thelander, Jeanette ... . Man måste ta den på allvar för ... Fantastiskt lugn o trygg häst i all hantering och i skritten. Inga problem med att skritta från stallet. Lika "enkelt" som på vägen hem. Ägaren skaffade hästen för ca 10 årsedan och då gjorde han så med henne. Men det upphörde. Kommer nu tillbaka någon gång ibland när hon rider Han har väl... I takt med att synen på djuren i samhället har ... för att se ... Synen på djuren. Del 1: Hästen - Jeanette Thelander ... ... . Men det upphörde. Kommer nu tillbaka någon gång ibland när hon rider Han har väl... I takt med att synen på djuren i samhället har ... för att se vilken utveckling som kan bli aktuell kring djurskyddet och synen på hästen. 1.6 Forskningsläge Det finns relativt lite forskning om djurskydd. ... Det finns en hel del forskning som redogör för synen på djur och vår behandling av djur i ett...