Flair brev fran Fäi-Jakå E-Kirja


Flair brev fran Fäi-Jakå - Jakob Karlss pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2012
TEKIJÄ: Jakob Karlss
ISBN: 9789197857208
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 10,29

SELITYS:

Gutamålet har sina rötter i forngutniskan som av språkforskare tillmäts rangen av ett särskilt fornnordiskt språk. Gutniskan är också ett av de bäst dokumenterade målen som talas inom Sveriges gränser. Detta är till stor del Herbert Gustavsons verk. Under sitt långa liv sammanställde han två stora ordböcker, ”Gotländsk Ordbok” och ”Ordbok över Laumålet”, samt flera andra för gutamålet värdefulla skrifter. Källorna var främst gutalagen, gutasagan och uppteckningar gjorda av bröderna Carl och Per Arvid Säve samt deras efterföljare Mathias Klintberg.Den mest betydande av Mathias Klintbergs sagesmän var Jakob Karlsson i Lau, född 1857. Han fick på gotländskt vis namn efter sin gård, Fie, och kallades för ”Fäi-Jakå”. I februari 1889 inleddes ett fyrtioårigt samarbete mellan den språkbegåvade bonden och Klintberg, som var lektor vid läroverket i Visby. Jakob Karlsson skrev 262 brev på gutamål till Klintberg. Breven, som finns bevarade i Riksarkivet,Landsarkivet i Visby, omfattar mer än 4 000 folioark.Gutamålsgillet, som instiftades 1945 av bland andra Herbert Gustavson, verkar för att främja forskningen kring och vården av det uråldriga gotländska språket, men arbetar också för det nu levande språkets sunda utveckling och tillgänglighet för kommande generationer. Som ett led i detta arbete utgav gillet år 2000, i samarbete med Ödins Förlag, boken ”Fäi-Jakås fyst brevi”. Gutamålsgillet har nu glädjen att presentera ”Flair brev fran Fäi-Jakå”, den andra delen i serien med Jakob Karlssons brev i redigerat men oavkortat skick.I denna bok återges ytterligare 39 av breven, i runt tal 600 brevsidor. Boken är illustrerad med Mathias Klintbergs fotografier från Lau och innehåller förutom information om bokprojektet och redigeringen ett användbart ämnesregister samt ordlista till hjälp för de läsare som är ovana vid språket. Dessutom ingår teaterpjäsen ”Ei häude pa Fäi-Jakå” av Eva Sjöstrand, med dialog, scenanvisningar och bilder från de välbesökta föreställningarna sommaren 2009 på Fäi-Jakås egen gårdsplan i Lau.

...uy Flair brev fran Fäi-Jakå by Karlsson, Jakob, Klintberg, Mathias (ISBN: 9789197857208) from Amazon's Book Store ... www.beatekahlcke.de ... . Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Gutamålsgillet har utlyst 2016 års Fäi-Jakåpräise. Så här står det på hemsidan: Fäi-Jakåpräise är Gutamålsgillets årliga skrivartävling där alla som vill skriva på det gutniska språket får vara med. (Juryns medlemmar får självklart inte delta.) Priser Alla vinner Äran Diplom signerat Harald Norrby Förstapristagaren får dessutom Boken "Flair brev fran F ... Flair brev fran Fäi-Jakå: Amazon.co.uk: Karlsson, Jakob ... ... .) Priser Alla vinner Äran Diplom signerat Harald Norrby Förstapristagaren får dessutom Boken "Flair brev fran Fäi-Jakå ... Flair brev fran Fäi-Jakå heter den andra boken med brev från bonden Jakob Karlsson i Lau till visbylektorn Mathias Klintberg. Pris 100 kr Priset på fiskebåtar och fiskeredskap omkring år 1890 (ur Brev 27, daterat 25't Novämbar 1891, sid 105-107 i: Flair brev fran Fäi-Jakå, Gotlandsbonden Jakob Karlssons brev till lektor Mathias Klintberg 1891-1895, Gutamålsgillet, 2012). Ja, ettarsum ja lugd Lekton att ja me de fyst skudd ta raidå pa präise pa allt nå befintlit stranddomt hjär pa austarsäidu, ellar till u me Jaugan u ... Jakob Larsson, Fäi-Jakås fyst brevi: Jakob Karlssons första 20 brev till Mathias Klintberg 1889-1890 (2000). Jakob Larsson, Flair brev fran Fäi-Jakå: Gotlandsbonden Jakob Karlssons brev till lektor Mathias Klintberg 1891-1895 (2012). Minnesskrift utgiven med anledning av Gotländska missionsförbundets femtioåriga verksamhet 1878-1928 (1928). Flair brev fran Fäi-Jakå heter den andra boken med brev från bonden Jakob Karlsson i Lau till visbylektorn Mathias Klintberg. Pris 100 kr. Tallriksunderlägg / bordstablett. På denna skojfriska bordstablett finns mängder med gutamålsnamn på mat och dryck. Skämtsamt illustrerat. Flair brev fran Fäi-Jakå: Gotlandsbonden Jakob Karlssons brev till lektor Mathias Klintberg 1891-1895, 2012 Innehåller även pjäsen "Ei haude pa Fäi-Jakå" av Eva Sjöstrand.. Äldre skrifter. Spegel, Haquin. Rudera Gothlandica.. kort besrkivning om then öön Gothland.. anno 2009...