Fånga nuet : att arbeta med det som är E-Kirja


Fånga nuet : att arbeta med det som är - Toni Pack pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 1992
TEKIJÄ: Toni Pack
ISBN: 9789197839389
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 4,63

SELITYS:

Kaj Håkansson, professor i sociologi vid Uppsala universitet, bokens översättare och författare till dess svenska inledning skrev: "Själv kom jag till Toni Packer efter att under många år ha praktiserat meditation som jag företrädesvis lärde vid ett center med grund i en av den tibetanska buddhismens former. Mötet med Toni var både uppfriskande och störande. Hennes anföranden och de personliga samtalen med henne bestod i ett granskande och undersökande i ögonblicket. Hon inte bara ifrågasatte förhållandet till alla slags auktoriteter, utan visade genom sitt sätt att vara innebörden av ett frågande och utforskande bortom auktoritet. Hon bidrog med klarhet och skärpa fri från dömande, fri från försök att övertala en att "tro". Kring mötet fanns en stillhet som rymde stor intensitet. Hennes frågor vid detta första möte kom för mig att innebära en konfrontation med djupt rotade behov av garantier och därmed auktoriteter. Toni blev inte en ny auktoritet att möta med vördnad eller bävan, inte en lärare som avvisar frågor genom att karakterisera dem som "motstånd" eller antyda att hon sitter inne med alla de hemliga svaren. Hon blev till en god vän med stor värme, medkänsla och en ovanlig öppenhet och klarsyn en som man med fördel kan fråga tillsammans med. Jag är glad att jag träffat henne." Smakprov ur boken: "Förståendets, kärlekens och intelligensens framträdande och blomning har ingenting att göra med någon som helst tradition, hur uråldrig och imponerande den än må vara den har ingenting att göra med tid. Den sker helt av sig själv när en människa frågar, undrar, undersöker, lyssnar och ser i tysthet utan att fastna i fruktan, njutning eller smärta. När självintresset faller till vila i tysthet öppnar sig himmel och jord. Mysteriet, livets själva väsen är inte skilt från det enkla lyssnandets tysta öppenhet." "De brev, artiklar och dialoger som ryms i den här boken är inte information avsedd att läggas till vårt redan existerande lager av kunskap om oss själva. De innebär ett frågande och direkt seende in i det mänskliga medvetandet så som det framträder i var och en av oss. Är det möjligt att som läsare delta på detta direkta sätt? När man läser orden, kan då medvetandet stanna upp, se och stilla lyssna? Kan frågandets och den icke dömande uppmärksamhetens anda fortsatta att uppenbara och klargöra jagets rörelser i den dagliga verksamheten, i själva livet som det utspelas från ögonblick till ögonblick? Det är mödosamt att se på oss själva ärligt utan fruktan, utan att vara påverkade av idéer och bilder av vad vi är och borde vara. Det är lättare att klänga fast vid den skenbara tryggheten i våra automatiska tanke- och reaktionsmönster, men dessa medför oundvikligen konflikt och sorg. Bara genom klar och ögonblicklig insikt kan medvetandet börja befria sig från sin prägling, öppna sig för det djup i förståelsen som är medkänsla." Toni Packer ur "Förordet"

...rksamhet på vilka reella handlingsalternativ vi har i nuet - och hur vi tar vara på dem ... Metoder - Hem ... . Rummet är det tomrummet som delar upp det hela, så att det som var, strax intill drar, bort med sig själv - ståendes kvar, alla sina dar. Vad var rörelse utan tomrummet - mellanrummet - det som inte var någonting tillsammans med någonting. Rörelse är tomrummets rörelse, förändringarna sker i tomrummet. Arbeta som maskinförare och anläggningsarbetare! Som anläggare kan du arbeta med rör ... Fånga nuet : att arbeta med det som är: Amazon.co.uk ... ... . Arbeta som maskinförare och anläggningsarbetare! Som anläggare kan du arbeta med rörläggning, sten/plattsättning, beredning av gröna ytor, projektering mm. En maskinförare arbetar med att förflytta.. Arbeta Som Konsult. show more tags. Top stories. Ibland är livet för jävla lustigt. PDF | On Jan 1, 2014, Katarina Saltzman and others published Att fånga det svårgripbara | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate I dagens samhälle där så mycket handlar om att värna vår image via sociala medier, där det alltid finns något att sysselsätta sig med (inte minst digitalt - för internet är ju oändligt) och någon annanstans att fly (läs Facebook, Twitter, nättidningar, mejl, sms) är det inte alltid lätt att fånga dagen. Å nej. Det som gör ont är att den rinner oss ur händerna medan vi lönearbetar. Som handsprit bara dunstar försvinner den korta period vi har att umgås, skapa, älska, leva, läsa. Att vara vänner i vuxen ålder är att upprepa "vi måste ses snart" tills en av oss dör, skrev någon. 4. Skattjakt med egna kartor. Genom att arbeta med kartor får barnen möjlighet att återskapa mentala bilder (Heidberg Solem & Lie Reikerås 2004, s.62). Första gången vi gör detta är det pedagogerna som gjort kartan och gömt den utlovade skatten. Sedan utmanas barnen att skapa egna kartor över närmiljön eller i rummen på förskolan. Det tredimensionella arbetet var nog det svåraste momentet för mig. I sista minuten efter några misslyckade försök så kom jag på att jag kunde ju faktiskt arbeta med modellera som jag applicerade på en pannå. Resultatet blev detta. Jesus om att fånga tjuren. UTKAST. Lars Gimstedt . Nu när du sa det där, insåg jag att vi har gjort många avbrott redan, det senaste höll på i tre dagar. Trots det, känns det fortfarande som att jag talar med dig utan några avbrott alls. Det känns konstigt... Det visar att den del av ditt sinne du använder just nu 4. Arbeta med din andning. När tankarna hopar sig och ångest eller oro tar över är det väldigt effektivt att ta till andningen. Det kräver lite övning men andningsövningar kan lära dig att bli medveten om din andning, kunna sakta ner den och kontrollera den. -Vår huvudstrategi är att arbeta i nuet och att stärka det positiva föräldraskapet. När det gäller huvudstrategin - att arbeta i nuet - går föräldrarådgivaren in och observerar vad som händer med barnet, hur föräldrarna interagerar med barnet och hur barnet reagerar på det. Mitt arbetssätt är integrativt, det vill säga att det inte är metoden som står i centrum, utan det viktiga är vad just du behöver för att komma vidare. I varje enskilt möte är mitt mål att fånga upp de upplevelser, behov och önskemål som är unika för dig som individ, för att på så sätt få möjlighet att hjälpa dig att utvecklas vidare. Efter att ha fått en andra chans i livet har Ric kommit till insikt i vad som faktiskt är värt något, att inte lägga energi på saker som inte betyder något på människor som betyder något som han uttrycker det. Men framför allt, att leva i nuet och fånga varje dag. Som sagt att leva i nuet gör att vi är mera levande ... utan stannar upp i vardagen och det som sker nu... "Fånga dagen" som det nu heter.... fånga det som sker i nuet.... och inte bara leva i det ... visst vet jag att jag har massor själv att arbeta med här.... men det som är skillnaden är då att jag är medveten om det och kan ... är att barnen i dessa naturvetenskapliga spår ger uttryck för många intressanta funderingar och kunskaper. Genom det utvecklingspedagogiska perspektivet har vi gett förslag på hur pedagoger i förskolan skulle kunna arbeta. Pedagogerna kan med hjälp av verktyg som till exempel produktiva frågor och genom att erbjuda barnen ett varierat stöd i alla situationer som uppstår för att kommunicera. Det är något som med de yngre barnen visar genom icke verbal kommunikation eftersom de ännu inte bemästrar det verbala språket. En annan inspirationsk...