Läsresan 1 läsebok åk 1 E-Kirja


Läsresan 1 läsebok åk 1 - none pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2019
TEKIJÄ: none
ISBN: 9789188359742
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 3,99

SELITYS:

I Läsresan är den gemensamma läsupplevelsen det centrala. Därför har alla dina elever samma läsebok. Att utgå från en gemensam text skapar delaktighet och läsglädje och ger många tillfällen till textsamtal. Alla är med! Samtidigt får dina elever öva läsriktning, ordavkodning och igenkänning av ord samt känslanför meningsbyggnad – allt utifrån ett sammanhang.Läseboken innehåller 15 kapitel med olika texttyper: berättande, poetiska, instruerande, beskrivande och förklarande. Varje text har sin egen författare och illustratör, vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten. Läsebokens texter är tänkta både för den gemensamma och den individuella läsningen.

......