Läsresan FK arbetsbok E-Kirja


Läsresan FK arbetsbok - none pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2019
TEKIJÄ: none
ISBN: 9789188359728
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 12,95

SELITYS:

I Läsresans arbetsbok arbetar eleverna med läsförståelse, bokstav och ljud samt ordbilder – allt kopplat till den gemensamma läsningen och språklekarna i läseboken. Här får eleverna rita och berätta utifrån en läsförståelsefråga till kapitlets text och dela sina tankar med varandra. De arbetar vidare med veckans bokstav, både form och ljud. De får också öva att kunna läsa och skriva sitt eget namn samt våra vanligaste ordbilder. Arbetsgången är tydlig och densamma för varje kapitel.

...öcker & webb för lärare och elever Best ... Bläddra i Majemas läromedelskatalog FK-åk 9 2020 ... . nr: 6022 Pris: 1 848 kr ISBN: 978-91-78570-07-2 LÄSRESAN FK ARBETSBOK FK Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 240 × 190 mm ... I Läsresans lärarhandledning får du en tydlig beskrivning av hur arbetsgången i läsebok, arbetsbok och webb hör ihop. Varje sida i handledningen beskriver en lektion och vilka av materialets delar som ska användas. Här finns också alla språklekar beskrivna samt förslag på passande övningar i webben.Affischen Vi övar oc Läsresan. Läsresa ... Bläddra i Majemas läromedelskatalog FK-åk 9 2020 ... .Affischen Vi övar oc Läsresan. Läsresan är ett basläromedel i svenska för förskoleklass - åk 3 där arbetet med språket utgår från en läsebok med berättelser, sagor, rim och ramsor och faktatexter. Alla olika texttyper finns representerade. Varje text är unik, vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten Katalog från läromedelsförlaget Majema för FK- åk 9. Basläromedel inom matematik, svenska och engelska, lärar- och elevkalendrar samt mindre titlar och projektböcker. Bläddra bland kända ... FK 6 Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR 2013 D...