Utmaningar för Svenska kyrkans identitet : när behovet av kyrkan ökar men söndagsgudstjänsterna minskar E-Kirja


Utmaningar för Svenska kyrkans identitet : när behovet av kyrkan ökar men söndagsgudstjänsterna minskar - Per Petterss pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2016
TEKIJÄ: Per Petterss
ISBN: 9789188329271
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 11,63

SELITYS:

Per Pettersson är professor i religionssociologi vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och gästprofessor vid Centrum för forskning om religion och samhälle vid Uppsala universitet. Han har huvudsakligen forskat om majoritetsreligion och den religiösa situationen i Sverige, men också deltagit i flera internationella jämförande forskningsprojekt.Bokens syfte är att belysa och problematisera spänningen mellan Svenska kyrkans starka fokus på söndagens huvudgudstjänst, det sjunkande deltagandet i denna gudstjänstform, och den ökade efterfrågan på kyrkans tjänster inom andra områden, samt att därmed bidra till samtal och reflektion kring Svenska kyrkans identitet och dess medlemmars upplevelse av kyrkans identitet.Söndagens huvudgudstjänst har en central plats i Svenska kyrkans verksamhet och i officiella dokument som uttryck för kyrkans identitet. Men sedan lång tid tillbaka har deltagandet i söndagsgudstjänsterna successivt minskat, samtidigt som efterfrågan och behovet av kyrkans medverkan inom andra områden har ökat. När församlingar och kyrkans personal möter denna efterfrågan blir många överlastade med arbete, samtidigt som de kan uppleva att de misslyckas i sitt uppdrag genom att deltagandet i söndagsgudstjänsterna är lågt. De undersökningar som redovisas i boken visar att de enskilda kyrkomedlemmarna inte verkar se det låga deltagandet i huvudgudstjänsterna som ett problem, utan uttrycker tillfredsställelse med sitt medlemskap och betonar särskilt värdet av de gudstjänster man tar del av i samband med viktiga livshändelser, t.ex. dop och begravning. I boken diskuteras möjligheten att starkare betona dopet som Svenska kyrkans identitetsmarkör. Dopet skulle för flertalet av kyrkans medlemmar sannolikt fungera betydligt bättre än söndagens huvudgudstjänst som uttryck för såväl Svenska kyrkans identitet som den enskildes identitet som kyrkomedlem. Avsikten är inte att förringa betydelsen av gudstjänster som sådana, men stimulera till ett utvecklingsarbete där man tar tillvara forskningsresultat som belyser kyrkomedlemmarnas perspektiv på sin relation till kyrkan. Det sista kapitlet innehåller några samtalsfrågor utifrån bokens innehåll.

... återvändsgränd, det är en förolämpning mot de kristna i Irak och ... Magasinet_7_2009 by Åke Paulsson - Issuu ... ... VI TRIVS DÄR VI BEHÖVS - IDEALITET I SVENSKA KYRKAN. Stiftsliv - nummer 2 2016. UR INNEHÅLLET: "Det handlar inte om vad vi gör för människor utan vad vi kan göra tillsammans med dem" Påskkrubba med Jesus När marken gungar under våra fötter Västerås stifts Tidningen för dig som arbetar / är förtroendevald i Västerås stift. Nr 1 2009 1 UTMANAD KYRKA - Sakasti Sammanfattning. Ökade globala kom ... Svensk kyrka : en historik av Carl Henrik Martling (Bok) ... . Nr 1 2009 1 UTMANAD KYRKA - Sakasti Sammanfattning. Ökade globala kommunikationer och migrationer har fört Sverige närmare en religiöst aktiv omvärld. Till detta kommer att den pågående samhällsomvandlingen med ekonomiska, sociala och kulturella förändringar har fört in trossamfunden både som kritiskt granskande röster i samhällsdebatten och som aktörer för social omsorg och välfärd. När behovet av kyrkan ökar men söndagsgudstjänsterna minskar (Kjell Petersson) Piltz, Anders: Tidebok. 114 marginalanteckningar (Mikael Nordin) Pålsson, Erik Kennet: Enhetens synliga kyrka en katolik bemöter frikyrkofolket (Bo Zetterlund) Rahner, Karl: Andliga texter (Leif Nordenstorm) Sahlström, Olle: Vi möts i lärkans sång. Risken för komplikationer i form av spontana aborter och utomkvedshavandeskap ökar, och när kvinnan blir äldre, ökar risken för komplikationer under själva förlossningen också. Bland annat är det vanligare med kejsarsnitt, och födseln tar i regel längre tid, ju äldre man är....